Międzynarodowe Sympozjum zostało zorganizowane  przez firmę 4Exactly Sp. z o.o. przy wsparciu finansowym JMS Jolanta Stulgis oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

27 luty 2020 Białystok Hotel Branicki

Międzynarodowe Sympozjum Polsko – Białoruskie

Aspekty Sprzymierzeńcy

Dobrej Współpracy

zgromadziło sprzymierzeńców dobrej współpracy. Aspektem tej współpracy, są polskie i białoruskie instytucje, firmy, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia etc. zainteresowane wymianą, pogłębieniem ekspansji swoich doświadczeń, możliwości, produktów w zmieniających się realiach Polsko-Białoruskich. Główni zainteresowani to branża drzewna i okołodrzewna.
Powagę Sympozjum podkreśliła obecność :

Pana Bohdana Paszko – Wojewody Podlaskiego, który niezwykle pięknie wypowiedział się o twardych realiach biznesu, jednocześnie podkreślając wagę działań i dyspozycyjność Urzędu Wojewódzkiego.

Pani Ally Fedorova – Konsul Generalny RB w Białymstoku, która otworzyła spotkanie

Pana Kazimierza Mieczysława Baszko – Posła na Sejm RP, Przewodniczący Grupy Parlamentarnej Polsko - Białoruskiej

Pana Mariusza Dąbrowskiego - Zastępcy Dyrektora Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej

GRODNOINVEST – zaprezentował bardzo bogatą, otwartą dla bieżących jak i przyszłościowych inwestorów ofertę z branży drzewnej i około drzewnej.

Administracja GRODNOINVEST w osobach:

Nadiezdha Branki - Specjalista działu zagranicznej działalności gospodarczej

Dmitry Rożkow - Zastępca szefa administracji WSE Grodnoinvest

Szulejko Denis - Naczelnik działu zagranicznej działalności gospodarczej

GRODNOINVEST i 4Exactly GROUP podpisało partnerskie porozumienie o współpracy.

Porozumienie ze strony GRODNOINVEST podpisał Dmitry Rożkow - Zastępca szefa administracji WSE Grodnoinvest,  ze strony  4Exactly Sp. z o.o. Ireneusz Skiepko- Prezes Zarządu.

To porozumienie spotkało się z dużym aplauzem zebranych. Porozumienie otwiera nowe perspektywy współpracy Polsko-Białoruskiej.


Sympozjum zaszczycili też przyjaciele z Grodzieńskiej Dyrekcji Lasów Państwowych

w osobie Pana Ivana Paszkiewicz -  Zastępcy Generalnego Dyrektora RDLP w Grodnie, Główny Inżynier

oraz Nadleśnictwa Grodno  Pana Aleksy Grigas - Zastępcy Nadleśniczego.

Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku reprezentował Pan Dawid Iwaniuk – Zastępca dyrektora d.s. ekonomicznych RDLP

Koledzy leśnicy jak zwykle z dużą pasją, znajomością wzajemnych doświadczeń, humorem   omawiali tematy ciekawe dla branży drzewnej.

Prezentacja Pana Dawida Iwaniuka dodatkowo wniosła do cyfr, danych z zakresu wyniku sprzedaży drewna przejrzystość pokazanych danych. Spotkało się to z dużym zrozumieniem, aplauzem. Wymiana poglądów uwydatniła zasadność kontynuacji dobrej współpracy przedstawicieli branży drzewnej z Lasami Państwowymi


Przyjaciel polskich przedsiębiorców Pan Anatol Wielikin – Prezes Zrzeszenia Polskiego Biznesu w Republice Białoruś ujął wszystkich gości poprawną polszczyzną, poczuciem humoru oraz deklaracją wszelkiej pomocy na terenie RB w ramach działania Zrzeszenia. Mówił o działaniach Zrzeszenia, jego historii i teraźniejszości jednocześnie prezentując adekwatne zdjęcia.
27 luty 2020 Białystok Hotel Branicki

Międzynarodowe Sympozjum Polsko – Białoruskie

Aspekty Sprzymierzeńcy

Dobrej Współpracy

 

Migawki podczas wręczania pamiątek Sympozjum
27 luty 2020 Białystok Hotel Branicki

Międzynarodowe Sympozjum Polsko – Białoruskie

Aspekty Sprzymierzeńcy

Dobrej Współpracy

W kuluarach Hotelu Branicki- rozmowy przy kawie